Zprostředkování služeb

Zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu skladovacích ploch, distribučních skladů a logistických parků.

Tato řešení zahrnují pomoc zákazníkům při koupi, prodeji, financování, pronájmu a řízení nemovitého majetku. Firma zprostředkuje také servis v oblasti oceňování, strategického plánování a průzkumu, analýzy portfolia, výběr pozemků, asistenci při umisťování požadavků na prostory a řadu dalších konzultačních služeb.

V rámci zastupování nájemců zajišťujeme následující kroky s cílem dosažení co nejatraktivnějších nájemních podmínek pro nájemce: